Om oss old

Buster-web04

Allers Invest AS (tidl. ME Holding AS) org.nr. 988 806 862 deltar aktivt innen maritimt miljø, fordelt på oljevern og en rekke offshore-  og shippingselskaper, eiendomsselskaper og fonds.

De viktigste eierinteressene omfatter 3 selskaper :

AllMaritim AS 

AllMaritim AS (30% eierandel) – Norges ledende markedsføringsbedrift av mekanisk oljevernutstyr, herunder NOFI oljelenser, Normar oljeopptakere og oljeabsorbenter. (www.allmaritim.com).

Salg: NOK 114 mill. Årsresultat etter skatt: NOK 7,9 mill.   2011

(www.allmaritim.com)

NOREN Bergen AS 

Designer og produsent av Normar oljeopptakere i alle størrelser fra 15m3 til 350m3/t opptakskapasitet. Salg: NOK 30,6 mill.

Årsresultat etter skatt: NOK 6,9 mill.    2011

(www.noren.no)

MMB, Maritim Miljø-Beredskap AS 

Norges ledende private beredskapsbedrift innen oljevern.

Salg: NOK 23,5 mill. Årsresultat etter skatt: NOK 6,9 mill.   2011

(www.mmb.no)

Alle tre selskapenes resultater i 2015 ble påvirket av den generelle nedgangen i oljeindustrien. – Der forventes en bedring i løpet av 2016!