Nyskapning

Allers Invest har som mål å være med i videreutvikling av maritim og energirettet industri på Vestlandet, blant annet i vekstselskap.
Vår oppgave er identifisere, vurdere og gjennomføre investeringsmuligheter. Vi er tilstede i flere miljø og i ulike fora Bergen og omland, men er også tett på nasjonale fora for innovasjon og entreprenørskap.

• Vekstselskap  
• SMB
• Skaperkraft på Vestlandet
• Havbruk, miljø og oljevern, maritimt og energi