Utviklet under tøffe forhold

Ekofisk Blowout 1977

Grunderen Jan Allers etablerte AllMaritim AS i 1988, etter hvert med NOFI Tromsø¸ AS og Ideal Trading AS som medeiere.
Den første storordren fikk AllMaritim de første dagene før jul allerede i 1988, nemlig fra SHELL Western med hovedkontor i Alaska. Der skulle prøvebores i Chuckchi Sea (en del av Beringstredet) og med helt nye krav til offshore beredskap, kunne AllMaritim med sine norske produsenter delta i prøvekjøringen utenfor Kotzeboe, Alaska i drivisen.  Det såkalte FIOCS systemet  (Fully Integrated Oil Containment System) besto av NOFI ledelenser, en Norsk Oljetrål og en ODIM spesialbygget lensevinsj. Utstyrspakken ble plassert på en svær beredskapslekter ca. 160m lang, med eget helikopter dekk og en lagringskapasitet på flere tusen tonn opptatt olje-vann blanding. Dette ble det første offshore oppsamlingssystemet tatt i bruk i amerikanske farvann!

Suksessen fortsatte i kjølvannet av EXXON VALDEZ oljekatastrofen i 1989 da President Reagan  innførte nye beredskapskrav. – De nye kravene til havgående beredskap lå godt til rette for norske produsenter. Oljeselskapene etablerte en egen beredskapsorganisasjon, MSRC – Marine Spill Response Corporation. MSRC bygget 16 store beredskapsfartøy og utrustet samtlige fartøy med norskprodusert oljelensesystemer i 1991/92 levert av AllMaritim.
Dette gav AllMaritim sitt endelige internasjonale gjennombrudd!
PIC00010Sammen med NOFI jobbet man videre med mere effektive oljelenser. Først kom NOFI VEE-SWEEP, en markant effektivisering av Norsk Oljetrål. Men fremdeles kunne ikke lensene slepes gjennom havet  1,2 til 1,5 «raskere» uten å lekke oppsamlet olje under lensenes såkalte skjørt. – Ideen bak NOFI Current Buster kom fra erfaringene med et bølgekraft vest av Øygarden. Bølgekraftverket ble uheldigvis knust av de tøffe bølgene. Konstruktørene stilte på AllMaritims kontor midt på 1990 tallet og var av den oppfatning at  teknologien kunne anvendes ved å få et lensesystem til å samle opp og «holde på» oljen i 3 til nesten 5 knops slepehastighet. – I startfasen mente man at et slikt system måtte bestå av en «hard» og en myk  del. Utviklingssjefen i NOFI fant etter hvert ut at det i praksis måtte utvikles et mykt og dynamisk system. – Da prototypen til NOFI Current Buster var klar til praktisk uttesting viste det seg at der ikke fantes testmuligheter for måling av slepehastigheter og oljelekkasje i Norge. Med sine gode forbindelser i USA , klarte AllMaritim å få overtalt en bruker, SERVS i Alaska, og den amerikanske Kystvaktens utviklingssenter i Connecticut, til å få testet prototypen i verdens største testtank, OHMSETT i New Jersey.  Måling av slepehastighet og olje oppsamlingseffektivitet  bød ikke på noe problem. Testene ble en knallsuksess.
I den offisielle amerikanske  testrapporten (publisert av US Coast Guard R&D Center nov. 2000) sto der ordrett følgende:
«The Current BusterTM collects oil at the highest TE than any other system ever evaluated at speeds over 3 knots. … 91% … at 3,5 knots»
Dette ble et fundamentalt gjennombrudd for mekanisk oppsamling av olje. NOFI Current Buster selges nå over hele verden og betraktes nå som det mest effektive olje oppsamlings system på markedet. NOFI Current Buster benyttes i havner og innaskjærs (NCB nr. 2), i kystnære farvann (NCB nr. 4) og offshore (NCB nr.6). Produktet er patentert i de viktigste brukerlandene verden over!