Ocean Buster i  aksjon

Allers Invest er basert på flere tiår med innovasjon, erfaring, kompetanse og kapitalvekst.

I dag driver selskapet hovedsakelig med direkte investering i andre selskaper, både vekstselskap og entreprenører, samt i fond registrert på Oslo Børs.

Vi deltar aktivt innen maritimt miljø, i dag fordelt på oljevern og maritim beredskap, samt fonds.

VI INVESTERER I: