Eierinteresser

Allers Invest er bygget opp på etablering av tre selskap – AllMaritim AS 1988, Maritim Miljø Beredskap AS 1999 og Noren Bergen AS noen år senere. I dag er driften overtatt av nye krefter, mens vi jobber aktivt på eiersiden og har posisjoner i alle styrene.

Med basis i entreprenørånden, kompetanse og erfaringen med oppbygging av tre selskap som nå har vært i virksomhet i flere tiår søker vi også å bidra til industribygging og vekstselskap spesielt på Vestlandet.