Oljevern

Noren Bergen AS er spesialisert innenfor design og produksjon av oljevernutstyr. Se noren.no for mer informasjon.
Allers Invest har 25% eierskap og er representert i styret.

Blue Impact AS
Se Blueimpact.tech for mer informasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noscalogo

Æresmedlemskap 2015