Oljevern og innovasjon i 40 år

Med utgangspunkt i produksjon av fiskeredskap, som mot slutten av 1970-tallet var synkende, ble den nye virksomheten for oljevernutstyr etablert. I samarbeid mellom Jan Allers (på det tidspunkt NOFI) og Bjørn Bendigtsen (Bennex) ble NOFI lense til havgående oljevernberedskap utviklet.
NOFI-lensen fikk sitt gjennombrudd under Ekofisk Bravo utblåsningen i 1977. Lensen var den eneste som tilfredsstilte myndighetenes nye havgående beredskapskrav under Ekofisk Bravo-aksjonen. Produktet ble en suksess og er solgt for offshore bruk både til norske og internasjonale operatører i flere tiår og produktet er videreutviklet av NOFI Tromsø AS.
Under offshore-krisen mot slutten av 80-tallet etablerte Jan Allers sin egen markedsføringsbedrift AllMaritim AS for NOFI-lensen og tilhørende beredskapsutstyr. Dette var starten på en historie om innovasjon, erfaring og kompetanse som i dag er blitt til flere selskap under paraplyen Allers Invest.

 

Det hele startet med Ekofisk Bravo utblåsningen i 1977

Jan Allers arbeidet som markedsdirektør i Norsk Fiskeredskapsindustri AS (NOFI) mot slutten av 70-tallet. Etterspørselen etter fiskeredskaper var synkende og man hadde etablert en egen industriavdeling. – Etter en henvendelse fra en annen grunder, Bjørn Bendigtsen i BENNEX, satte NOFI i gang et utviklingsarbeid av en såkalt NOFI lense til havgående oljevernberedskap ( i h.t. Stortingets krav i 1976 om bedret havgående oljevernberedskap i Nordsjøen). NOFI-lensen fikk sitt gjennombrudd under Ekofisk Bravo utblåsningen i 1977. NOFI-lensen var den eneste som tilfredsstilte myndighetenes nye havgående beredskapskrav på 2,5 m signifikant bølgehøyde (motsvarende Beaufort 4/5) under Ekofisk Bravo aksjonen. Produktet ble en suksess og solgt for offshore bruk både til norske og internasjonale operatører.

 

Server_slepes_litenProduksjonsretten til NOFI-lensen ble overført til NOFI Tromsø AS i 1982 da NOFI konsernet i Bergen gikk konkurs. Jan Allers fortsatte deretter markedsføringen av oljevernutstyr, både nasjonalt og internasjonalt i BENNEX. Under offshore krisen mot slutten av 80-tallet etablerte så Jan Allers sin egen markedsføringsbedrift AllMaritim AS.

Allers Invest AS eies av grunderen Jan Allers.  Han etablerte AllMaritim AS i 1988, etter hvert med NOFI Tromsø AS og Ideal Trading AS som medeiere. Trond Dale som ble ansatt i 2002 og som overtok som Daglig leder i 2005, eier nå 6%.

I dag (2012) er eiersitsen endret slik at NOFI har overtatt aksjemajoriteten i AllMaritim og Allers Invest sitter med 30%. – AllMaritim AS omsatte i 2011  for kr. 114 mill. med et nettoresultat etter skatt på kr. 8 mill.