Fondsinvesteringer

Allers Invest AS er bygget opp på etablering av egne selskap – AllMaritim AS ble etablert i 1988, Maritim Miljø Beredskap AS i 1999 og Noren Bergen AS noen år etter. Disse selskapene har gjennom årene kastet godt av seg og utgjør fundamentet for Allers Invest.

Vi har sikret selskapets grunnlag og stabile verdiutvikling ved å gjøre en rekke investeringer i ulike fonds registrert på Oslo Børs. Vi har en langsiktig profil og porteføljen vår er diversifisert med andeler i ulike fond hos flere meglerhus.