Fondsinvesteringer

Allers Invest AS er bygget opp på etablering av egne selskap – AllMaritim AS ble etablert i 1988, Maritim Miljø Beredskap AS i 1999 og Noren Bergen AS noen år etter. I dag har vi kun eierinteresser i Noren Bergen AS.

Vi har sikret selskapets grunnlag og stabile verdiutvikling ved å gjøre en rekke investeringer i ulike fonds registrert på Oslo Børs. Vi har en langsiktig profil og porteføljen vår er diversifisert med andeler i ulike fond hos flere meglerhus.