Styre / Ledelse

Styret
Styrets leder: Jan Allers
Styremedlemmer: Rolf Sigurd Roy, Svein Erik Buck, Jan Erik Allers og Janicke Allers

Ledelse
Jan Allers er hovedeier og Daglig leder i Allers Invest:
Mail: jan@allersinvest.no
Telefon: 91188341

Janicke Allers er medeier og Rådgiver med ansvar for analyse og strategiarbeid, samt for investeringer i nye selskap:
Mail: janicke@allersinvest.no
Telefon: 41612781

Jan Erik Allers er medeier og Rådgiver for fondsinvesteringer
Mail: janerik@allersinvest.no
Telefon: 97106153