Oljevern

AllMaritim AS er en ledende leverandør av oljevernprodukter og har vært engasjert i salg og markedsføring av oljevern produkter siden 1988. I dag er vi anerkjent i mer enn 30 land som leverandør av skreddersydde løsninger innen oljevernberedskap til fordel for våre kunder og miljøet. Se www.allmaritim.com for mer informasjon.
Allers Invest har 30% eierskap og er representert i styret.

Noren Bergen AS er spesialisert innenfor design og produksjon av oljevernutstyr. Se noren.no for mer informasjon.
Allers Invest har 25% eierskap og er representert i styret.

Æresmedlemskap 2015

noscalogo